1-14 dagar leveranstid.

Köpvillkor

Standardleveranstider kan ta upp till 14 dagar men kan ta längre tid beroende på var lagret finns.

Lager listade som i lager kan finnas på olika lager i EU.

Det finns ingen garanti på leveranstider på cyklar. Ring för mer information.

För klubb- och mängdköp - vänligen kontakta oss om du kan ha rätt till rabatt.

För returer, utbyte eller återbetalning Vänligen kontakta oss så hjälper vi dig med processen


* Notera:

Varor måste returneras inom 14 dagar för att vara berättigade till utbyte eller återbetalning.

Återbetalningar på oöppnade icke-skadade varor kommer att medföra en avgift på 10 % för återlagring.

Cyklar kan medföra en avgift på upp till 40% av rek pris för att fylla på lager. Monterade/Tidigare monterade cyklar kan inte returneras.

Fraktkostnader på bytesartiklar på grund av fel storlek eller åsiktsändring är alltid köparens ansvar, i detta fall måste varan returneras i sin oöppnade butiksförpackning. Varor som har fått sin detaljhandelsförpackning öppnad kan medföra upp till 40% av rek pris återlagringsavgift.

Det finns ingen garanti på cyklar/ramar som inte monterats av Dan's cykel o skid annat än tillverkarens skadegaranti.

Lagd beställning via webshop kan ångras utan avgift om varan inte hunnit skickats. Har varan skickats betalar kunden returkostnad. Cykelslangar, Dämpare-/Dämpareservicedelar, elektronik, batterier och skidstavar kan inte returneras.

Butikslagret uppdateras manuellt var 24 - 48:e timme enligt lager som också uppdateras manuellt. På grund av detta kan en vara vara slut i lager på lagret innan beställning. I detta fall kommer en full återbetalning att utfärdas, eller möjligen kommer en rabatt att erbjudas om du är villig att vänta på din vara.

Om du vill ha mer information innan ditt köp skika ett email till info@danscykeloskid eller ring gärna på 070-068 12 07.

För er som använder Klarna se länk för Klarnas villkor. https://www.klarna.com/se/villkor/Standard Delivery times can take up to 14 days but may take longer depending on where stock is located.

Stock listed as in stock may be located at various warehouses in the EU.

There is no guarantee on delivery times on bikes. Call for details.

For club and fleet purchases please contact us if you may be entitled to a discount.


For Returns, Exchange or Refund Please contact us and we will help you with the process

* Note: 

Goods must be returned within 14 Days to be eligible for Exchange or refund. 

Refunds on unopened non-damaged goods will incur a 10% re-stocking fee.

Bikes may incur up to a 40% of recomended retail price re-stocking fee. Assembled/Previously assembled bikes can not be returned.

Postage costs on exchange items due to wrong size or change of mind are always the buyers responsibility, in this case the item must be returned in its unopened retail packaging. Items that have had their retail packaging opened may incur up to a 40% of recomended retail price re-stocking fee.

There is no warranty on bikes/frames not assembled by Dan's cykel o skid other than manufacturers crash replacement.

An order placed via the webshop can be canceled without charge if the item has not been shipped. If the item has been sent, the customer pays the return cost. Bicycle tubes, suspension/suspension service parts, electronics, batteries and ski poles cannot be returned.

Shop stock is updated manually every 24 - 48 Hours according to Warehouse stock which is also updated manually. Due to this an item could be out of stock at warehouse before ordering. In this case, a full refund will be issued, or possibly a discount will be offered if you are willing to wait for your item.

If you would like more information before you make a purchase please feel free to send an e-mail to [email protected] or call on 070-068 12 07, but remember, I live here in Sweden, but i'm from Australia so "Jag prata svengelska"...

For those of you who use Klarna please see link for Klarna's terms and conditions.  https://www.klarna.com/se/villkor/