1-14 dagar leveranstid.

Cykeluthyrning

.:

Uthyrning av Damcyklar 3vxl (City bikes)


2 timmar 195.00:-

1 dag         295.00:-

2 dagar     550.00:-

3 dagar     780.00:-

1 vecka   1500.00:-Uthyrning av Elcyklar 9vxl (City bikes) Available soon.


2 timmar 495.00:-

1 dag         695.00:-

2 dagar     1295.00:-

3 dagar     1850.00:-

1 vecka   3550.00:-Uthyrning av Elcyklar 11vxl (Gravel bikes)


2 timmar 745.00:-

1 dag         1045.00:-

2 dagar     1645.00:-

3 dagar     2245.00:-

1 vecka   3995.00:-


Vi uppmuntrar användning av hjälm och rekommenderar att du hyr en hjälm för 50:-/dag eller 250:- / vecka

Svenskt personnummer krävs, om inte lämnas deposition som återfås vid återlämnande.


We encourage the use of a helmet and recommend that you rent a helmet for SEK 50/day or SEK 250/week

A Swedish social security number and address is required for cycle hire, otherwise a security deposit is required (50% of cycle value), which is recovered upon return.

Any damages due to neglect will be subtracted from security deposit.


Villkor för att hyra utrustning hos Dan´s cykel o skid.

• Du som hyresgäst är skadeståndsskyldig om hyrd utrustning saknas eller blir stulen.

• Du är skadeståndsskyldig om hyrd utrustning skadas på grund av vårdslöshet, till exempel vid repor (skidor) som uppstår vid körning av markerad nedfart eller på parkering/väg, skadade fälgar (cyklar) som uppstår vid körning av asfalt/asfalterade vägar.

• Vid uppenbar vårdslöshet debiteras hela försäljningsvärdet.

• Den som hyr utrustning ansvarar för att återlämna hyrd utrustning i oskadat skick. Besiktning av utrustning sker vid återlämning. Vi förbehåller oss rätten att bedöma eventuella skador och/eller slitage. Eventuella reparationskostnader för reparation av skada eller slitage utöver vad som kan anses normalt debiteras vid returtillfället.

• Om skada upptäcks vid retur kommer vi att kontakta dig.

• Utrustningen ska hanteras varsamt och förvaras i ett låst rum på natten (ej i/på bil eller takbox).

Hyrd utrustning får inte överlåtas, leasas eller säljas vidare.

• Skid-/cykeluthyrning får enligt lag inte ingå avtal med personer under 18 år.

• Hyrutrustning måste lämnas tillbaka före 16:45 måndag till fredag, exklusive röda dagar. Om hyrd utrustning återlämnas efter hyrestidens utgång debiteras dagshyran till och med den dag då utrustningen återlämnas. Vid misstanke om att utrustningen inte är avsedd att lämnas tillbaka görs även en stöldanmälan till polisen.

Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med den utrustning du hyrt är det viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt efter att eventuella brister har upptäckts eller upplevts. Om du inte gör detta på plats och därmed inte har gett oss möjlighet att rätta till eventuella brister kan du inte kräva ersättning i efterhand.