1-14 dagar leveranstid.

UTHYRNING AV SKIBIKE OCH DEMOAVSKRIFT

UTHYRNING AV SKIBIKE OCH DEMOAVSKRIFT

Åkare måste vara minst 140 cm långa. Åkare under 18 år måste ha målsmans tillstånd. Svenskt ID-kort eller körkort krävs. 

Jag lovar att lämna tillbaka den hyrda Skibike-utrustningen ren och oskadad till överenskommen tid och datum under uthyrnings- eller demoevenemanget. Jag kommer att betala för eventuell reparation, rengöring eller utbyte till full detaljhandelspris samt för det fulla hyresvärdet för eventuell extra tid eller dagar efter det överenskomna returdatumet och -tiden. Jag är medveten om kostnaderna för reparationer, utbyte och ytterligare hyrtid.

 

Jag förstår hur denna utrustning fungerar och har fått tillfredsställande instruktioner. Jag samtycker till att kontrollera denna utrustning noggrant före varje användning. Om utrustningen vid något tillfälle inte verkar fungera korrekt kommer jag att sluta använda den omedelbart och lämna tillbaka den för inspektion. Jag kommer inte att ändra, justera eller modifiera utrustningen.

 

Jag förstår att användning av Skibike och relaterade aktiviteter (hädanefter "SNÖSPORT") är FARLIGT och att skador är vanliga och vanliga händelser under dessa aktiviteter. Jag förstår att skador till följd av SNÖSPORT varierar från mindre till allvarliga, upp till och inklusive dödsfall. JAG GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT TA ALLA RISKER för SKADA eller DÖDSFALL när jag använder den här utrustningen eller deltar i SNÖSPORT, inklusive vårdslöshet av andra. Jag förstår att en hjälm designad för användning i SNÖSPORT kan minska risken för vissa typer av skador på användaren vid låga hastigheter, men att allvarliga skador eller dödsfall kan bli följden av både låg och hög energipåverkan, även när en hjälm bärs, och att en hjälm måste vara korrekt monterad och bäras med remmen spänd för att vara effektiv. Jag förstår att många risker med SNÖSPORT kan minskas genom att ta lektioner, genom att följa "DIN ANSVARSKOD" (sammanfattad nedan) och genom att använda rimlig försiktighet och sunt förnuft. Jag samtycker till att alltid använda det medföljande kopplet för att förhindra att utrustningen glider iväg.

 

Jag förstår hur man går på och av stolliften med Skibike-utrustningen. Jag förstår att även om Skibiken är designad för att balansera på stolliften så att den inte glider av, förstår jag också att händelser kan inträffa som motverkar Skibikens balans. Dessa händelser kan vara, men är inte begränsade till: plötsligt stopp eller start av stolliften eller gungande av stolliften. Jag garanterar att när jag är i stolliften kommer jag att hålla Skibiken stadigt i stolliften hela tiden. Jag samtycker också till att använda all säkerhetsutrustning på stolliften och att jag inte kommer att göra något när jag är på stolliften för att få Skibiken att falla från stolliften.

 

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, samtycker jag härmed till att FULLSTÄNDIGT ERSÄTTA OCH HÅLLA OSKADLIG Dan’s cykel o skid, DD, Sledgehammer, eventuella anslutna enheter och/eller individer, alla tillverkare och distributörer av utrustningen och alla deras tjänstemän, medlemmar, partners, anställda, agenter och fastighetsägare (hädanefter gemensamt "FÖRETAG"), Resort / Berg / Kommun där Skibiken används och eventuella anslutna enheter och/eller individer, medlemmar, partners, anställda, agenter och fastighetsägare (hädanefter samlat "FÖRETAG"), från allt ansvar eller ansvar för eventuella skador, skador eller dödsfall till följd av mitt deltagande i SNOW SPORTS eller användning av utrustningen som hyrs med detta avtal, inklusive eventuell OAKTSAMHET av FÖRETAGET, avtalsbrott eller produktbrott ansvar. Jag samtycker vidare till att JAG KOMMER ATT ERSÄTTA FÖRETAGET för alla advokatarvoden, kostnader eller domar som uppstår till följd av mitt deltagande i SNOW SPORTS, användning av utrustningen eller brott mot detta avtal. Jag accepterar denna utrustning "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER, uttryckliga eller underförstådda.

 

Jag tilldelar och ger härmed till organisationen/organisationerna och företaget/företagen rätten och tillståndet att använda och publicera fotografier, filmer, video, ljudinspelningar och/eller andra mediebilder eller inspelningar av mig själv, mitt namn och avbild före, under och efter min användning av Skibike-utrustningen. Jag avsäger mig uttryckligen all rätt till kompensation jag kan ha för det föregående och befriar företaget från allt ansvar från sådan användning och publicering.

 

Det här dokumentet är HELA AVTALET angående denna transaktion och är avsett att tillhandahålla en OMFATTANDE FRISKRIVNING AV ALL JURIDISK ANSVAR som är bindande för alla parter, deras arvingar och överlåtare, men är inte avsedd att frigöra några anspråk som är förbjudna enligt lag. Om någon del av detta avtal anses vara omöjlig att verkställa, ska återstoden ges full kraft och effekt.

 

Sju punkter till din ansvarskod

 

Behåll alltid kontrollen för att kunna stanna eller undvika andra människor eller föremål.

Människor före dig har företräde. Det är ditt ansvar att undvika dem.

Du får inte stanna där du hindrar en led, eller inte är synlig från ovan.

Närhelst du börjar i nedförsbacke eller går över i en stig, titta uppför och ge efter för andra.

Använd alltid enheter för att förhindra att utrustningen glider iväg.

Observera alla uppsatta skyltar och varningar. Håll dig borta från stängda stigar och utanför stängda områden.

Innan du använder någon lift måste du ha kunskap och förmåga att stiga på, åka och lossa säkert.

 

KÄNNA TILL ALLA PUNKTER I AVTALET: DET ÄR DITT ANSVAR.

VAR SÄKERHETSMEDVETEN.


Förnamn:

Efternamn:

Personnummer:

Adress:

Postnummer:

E-postadress:

Telefonnummer:

Datum:

Plats:

Signatur:  

Namnförtydligande:                                                                          


Genom att skriva under detta formulär accepterar jag härmed villkoren för detta Skibike Rental & Demo Waiver Agreement.